*


IK RICHT ME OP WELZIJN
NIET OP WAT ER MIS IS.

4-7-2015
Een jaar of vijf geleden was ik helemaal gericht op een taak waarvan ik dacht dat die aan mij was toegewezen in deze wereld...het Healen van de Natuur. En doordat ik daar zo op gericht was kwam ik op mijn weg natuurlijk allerlei zaken tegen die in mijn ogen nog geheeld moesten worden. Ik zeg natuurlijk, want de Wet van Aantrekking werkt op Šlle fronten mee, ook in zulke dingen, en het Universum speelt met liefde en plezier met je mee.

Pas toen het mijn innige wens werd om de Energie achter de Natuur te leren kennen en de kennis van het Bewust CreŽren meer en meer op de voorgrond trad, kwam het besef dat ik op deze manier ZELF IN STAND HIELD wat ik eigenlijk probeerde te genezen.

En het werd me duidelijk ... het roer moest om!

Tegenwoordig kijk ik met een heel ander oog naar de natuur. Ik heb het 'drama' los kunnen laten en ben nu hoofdzakelijk gericht op de Schoonheid en Liefde en het Welzijn dat er aanwezig is in de Natuur. En dat is er in grote mate! Meer dan je je misschien voor kunt stellen. In ieder diertje, in iedere boom, in iedere bloem, in ieder grassprietje, in iedere waterdruppel. Van de machtigste berg tot aan het kleinste korreltje zand is het aanwezig.

Toen wij laatst met de motor door een prachtig gebied reden werd ik mij daar zo bewust van dat ik tranen in mijn ogen kreeg. Ik werd niet alleen geraakt door zoveel schoonheid, maar door het besef dat er zoveel Bewustzijn aanwezig is wat gericht is op het Toelaten van de Energie van Welzijn ... en dat alleen al in dit stukje waar wij doorheen reden.

Op dat moment besefte ik nog meer dan anders wat Abraham-Hicks bedoelde met deze woorden: Er is Wel-Zijn in Overvloed!

En wij kunnen onze waardevolle bijdrage leveren door ons daar nog meer op te gaan richten. Want tenslotte zijn wij Scheppers en wij creŽren mťťr van datgene waar wij onze Aandacht aan schenken.

Laat dit tot je doordringen als je vandaag in je tuin zit of naar buiten gaat ... hoeveel Liefde en Welzijn er al aanwezig is in het groen wat je omgeeft. Koester het, neem het in je op, waardeer het, hou ervan ....en creŽer er op die manier meer van. Dan ben je niet alleen van zeer grote waarde voor de Natuur maar ook nog eens voor JeZelf.

Liefs Annelie


de wet van aantrekking in actie