Gespook in huis

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk

Vraag: Mensen zeggen wel eens dat ze een kamer binnenkomen en dat er dan van alles verschoven en anders neergezet is en ze schrijven het toe aan spoken.

Abraham: Vaak schrijven we het toe aan een slecht geheugen én aan een coöperatief Universum dat jullie altijd tot dienst is.

Met andere woorden, als je besluit dat iets kwijt is dan zul je het niet vinden ook al is het er wel. En als je dan op de frequentie zit die je toestaat om het weer te zien, dan ben je er zeker van dat er iemand binnen is gekomen en het er heeft neergelegd. Zo gaat het meestal.

Alles is vibratie en alles was je ziet in deze fysieke wereld is een verlengstuk van die vibratie. En de gefocuste, Niet-fysieke Energie, bezit de mogelijkheid om recht voor je neus de dingen te laten bewegen, want het is allemaal vibratie.

Het draait allemaal om vibratie en vibratie wordt op diverse manieren geïnterpreteerd.

We zeiden al dat deze realiteit jouw interpretatie is van vibratie. Je ogen interpreteren vibratie en daarom zie je. Je oren interpreteren vibratie en daarom hoor je. Je interpreteert dus de energie in wat jij ziet.

Esther ontvangt van ons gedachten-pakketjes. Wij downloaden die zogezegd en Esther ontvangt die op een onbewust niveau, sorteert ze en vindt dan de equivalente woorden die onze gedachten-pakketjes het beste omschrijven. Esther is dus een zeer goede verbale vertaalster van deze vibratie.

Er zijn er ook visuele vertalers van de vibratie, die dingen kunnen zien. In beide gevallen dien je qua vibratie op dezelfde golflengte te zitten om deze te kunnen ontvangen en interpreteren.

Esther heeft ontdekt dat als ze mediteert of vreugdevol is, ze veel meer op lijn zit met wat Abraham is en dan voelt de stroom van Abraham veel comfortabeler, veel krachtiger, veel duidelijker, helderder en is van veel meer van nut.

Energie interpreteren betekent eenvoudig dat je qua vibratie in de buurt moet zitten om het vervolgens visueel of mondeling te kunnen interpreteren.

Wij zijn een stroom van bewustzijn en als Esther of één van jullie zich in de buurt bevindt van wat wij zijn dan ontvang je dat weten. Met andere woorden, je weet waar we dan over praten en soms sta je versteld van jezelf. Je zit op dezelfde lijn als wij.
Hoor je hoe je precies op het juiste moment lacht? Merk je dat je de subtiele nuances meekrijgt die wij hier aanbieden? Je zit op dezelfde lijn anders zou dit niet gebeuren en dus ben je qua vibratie in de buurt van dat wat wij zijn.

Dus, iedere gedachte die ooit is gedacht bestaat nog steeds. Gedachten gaan niet weg. Vibraties gaan niet weg en de Wet van Aantrekking verzamelt deze tot, wat jullie rivieren of stromen zouden noemen, en je kunt die oppikken.

Wat wij hier projecteren is een krachtige stroom bewustzijn die makkelijk door Esther opgepikt kan worden. Er zijn echter ook stromen bewustzijn die het bijproduct zijn van de bewuste menselijke gedachte en die je ook makkelijk op kunt pikken, mits je qua vibratie in de buurt zit. En daar komt al dat kwaadaardige spooky spul vandaan.

Met andere woorden, als mensen zich zorgen maken over dit en over dat, als je naar Steven Spielberg-films of Steven King-films kijkt, dan is er een samenklonteren van dat alles. En het is heel logisch dat iemand, die met zijn/haar vibratie in de buurt zit van dat ongewenste spul, zich zo dicht bij die vibratie bevindt dat ze het visueel kunnen gaan interpreteren.

Het ligt allemaal in het oog van de waarnemer.

Je ziet datgene waar jij op afgestemd bent!

En nog veel belangrijker, je ziet wat jij verwacht!

Een verwachting is een geoefende vibratie en werkelijk alles is mogelijk!

We willen graag dat je weet dat er alleen een Bron van Welzijn bestaat en dat deze Bron van Welzijn dominant is. En als jij iets van dat andere spul oppikt dan komt dat alleen maar doordat jij je buiten de Vortex bevindt, aan de moeilijke kant van het leven en dat je een sterke vibratie gaande hebt. En al dat gedachtenspul zweeft hier rond, klontert samen en kan opgepikt worden.

Abraham
www.abraham-hicks.com

je leven is een afspiegeling van je gedachten