Engelen en Gidsen

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk

ENGELEN:

Gast: Tegenwoordig is er veel aandacht voor Engelen en ik kan me voorstellen dat daar veel verschillende concepten over zijn. Zou u iets over Engelen kunnen vertellen vanuit het Niet-Fysieke gezien?

Abraham: De Engel is... letterlijk ... een menselijke interpretatie van de Niet-Fysieke Energie en heeft daarom ook zoveel verschillende vormen.

Het is een voorstelling die nog het meest in de buurt komt van het beeld wat de mens van de Niet-Fysieke Energie heeft.

De Engelen zijn altijd bij jullie. Het zijn projectoren van Pure, Positieve gedachten.

Er zijn zich veel meer Niet-Fysieke wezens van jullie bewust die jullie aansporen, jullie ideeën sturen, jullie energie van bemoediging sturen dan er ooit een fysieke groep vrienden om jou heen is geweest.

Zij zijn altijd oplettend, altijd aanwezig, altijd HAPPY altijd verheffend, altijd wetende dat alles in orde is en ze zijn ALTIJD beschikbaar voor jou.

Als wij het hebben over Engelen dan hebben we het over Bron Energie, dan hebben we het over jouw Innerlijk Wezen en die 'Gang' die bij je Innerlijk Wezen rondhangt. Dan hebben we het over de Bron van Jou.

Dus wanneer wij spreken over Engelen, dan bedoelen wij de ENERGIE van de BRON.


* * * * *


Abraham zegt over 'Beschermengelen' het volgende:
"De twee woorden passen niet bij elkaar want
een Engel is ingetuned en afgestemd op Bron-Energie
terwijl een Beschermer defensief is."


* * * * *


ENGELEN EN GIDSEN

Gast: Zou u wat kunnen vertellen over engelen en gidsen?

Abraham: Nou, er zijn een heleboel benamingen en labels die jullie geven in je poging om je interpretatie van het Niet-fysieke te verklaren. Wat wil je precies weten?

Gast: Hoe ze werken en bestaan ze echt? Hoe ervaren we ze en hoe kunnen we ze oproepen?

Abraham: Dat is een grote vraag want heel veel verschillende mensen gebruiken die benamingen en bedoelen er net weer wat anders mee. Maar dit is de essentie van je vraag:

Jullie zijn verlengstukken van Bron-energie en natuurlijk, het bestaat allemaal.

Als Esther ons toelaat, als wij jullie hier bezoeken, bieden wij haar pakketjes gedachten aan die op radiosignalen lijken en die zij dan vertaalt. Esther vertaalt het verbaal maar er zijn ook mensen die het visueel vertalen.

Het Niet-fysieke is op heel veel verschillende manieren interactief. De vele verschillende ervaringen die mensen hebben zijn afhankelijk van de intensiteit van je verlangen om te weten en je mogelijkheid om het op ieder moment toe te laten.

In het begin van haar nieuwe relatie met ons zei Esther op een avond: "Abraham, ik wil jullie graag zien." En wij zeiden, 'we geloven niet dat je dat meent' want we hadden haar al eens in bed zien liggen met haar ogen dicht omdat ze bang was dat ze ons zou zien. Ze begon net een hele fijne relatie met ons te ontwikkelen en ze wilde niet dat er iets vreemds zou gebeuren wat haar van streek zou kunnen brengen. Maar ze zei: "Echt Abraham, ik wil jullie zien."
"Dan open je ogen", zeiden wij.

Het was heel donker in de slaapkamer en Jerry was al diep in slaap. En Esther opende haar ogen en zag een kamer vol vuurvliegjes, tenminste, het leken vuurvliegjes, te veel om te kunnen tellen.

Toen verzamelden de vuurvliegjes zich in de hoek van de kamer en vormden zo'n fel licht dat Esther er niet in kon kijken om daarna in diverse lichten uit te barsten waar Esther wel naar kon kijken en ze zei: "Ik zie dat jullie energie zijn."

"Dit is jouw visuele vertaling van dat wat wij zijn", zeiden we en het was de meest nauwkeurige vertaling die Esther met haar praktische geest vinden kon want op die manier projecteerden wij het. Wij wilden dat ze begreep dat wij energie zijn.

Er zijn mensen die graag willen dat hun gidsen of Niet-fysieke energiestroom vertaalt wordt op de wijze die past bij de verhalen die hen verteld zijn.

In het begin, toen Jerry en Esther nog radio-uitzendingen deden, was er een vrouw die zo'n uitzending hoorde en naar de eerste bijeenkomst ging. En op haar weg daar naartoe zei ze: "Oké Abraham, of wie je ook bent, ben je goed of slecht?" Ze kende ons nog niet en wist ook niet wat wij te zeggen hadden en het geeft je een idee waar ze op dat moment zat.

Dus, terwijl de bijeenkomst zich ontvouwde herinnert Esther zich nog dat ze in de stoel zat en Abraham haar ogen opende en voor haar gevoel een hele lange tijd pauzeerde. Daarna ging de bijeenkomst verder met vragen en antwoorden.

Een paar weken later, toen Jerry en Esther bevriend raakten met deze lieve vrouw, vertelde ze hen haar verhaal en hoe ze zo getwijfeld had onderweg. Maar op de bijeenkomst, toen Esther/Abraham de ogen opende, zag deze vrouw hoe de ruimte zich vulde met engelenvleugels.

Aan deze vrouw die zo'n intense vraag had, boden wij een gedachte aan en via haar visuele interpretatie kreeg ze het antwoord waar ze naar op zoek was.

Op vriendelijke wijze zeggen wij nu dat het allemaal in het oog van de waarnemer ligt. Met andere woorden, iedereen bezit de mogelijkheid om in contact te komen met het Niet-fysieke maar dat gaat niet buiten de eigen overtuigingen om die je al hebt.

Dus in het begin zal datgene wat je ontvangt of wat je ziet overeenkomen met wat je gelooft.

Later, als je meer op één lijn komt met wie je werkelijk bent, je meer ontspannen bent en je de folklore los kunt laten die je gaandeweg opgepikt hebt op je fysieke pad, dan zul je vaker je eigen authentieke ervaringen hebben.

Maar wij willen duidelijk maken dat iemand die vuurvliegjes in een kamer ziet niet nauwkeuriger is dan iemand die engelenvleugels ziet. Jij bent degene die dit interpreteert op welke wijze je maar wilt. De energie wordt je puur aangeboden maar jij bent de interpreteerder dus jij maakt ervan wat het is.

Het aantal verhalen die men vertelt over de interactie met het Niet-fysieke is dan ook fenomenaal. Wij zouden ze allemaal echt noemen, wij zouden ze allemaal geldig noemen. En dan, als wij in je fysieke schoenen zouden staan, zouden wij ons afvragen: Op welke manier wil ik graag het contact beleven?

Esther bezat geen religieuze basis en ze wilde ook geen enkele verstoring. Ze was de schoonste lei die wij zagen. Zelf was ze tot nog geen enkele conclusie gekomen die haar zou kunnen verhinderen om duidelijk te kunnen ontvangen wat wij aanbieden.

Esther vindt altijd de woorden die overeenkomen met de intentie die wij aanbieden.

Als wij gedachten aanbieden en Esther die via woorden aan jullie vertelt, dan voelen wij jullie reactie op haar woorden en wij voelen jullie vibratie als reactie op haar woorden en daardoor hebben wij gedurende de tijd letterlijk een taal gecreëerd die de zuivere intentie van Abraham verteld.

Maar dat wil niet zeggen dat het de enige authentieke taal is want er zijn héél veel manieren om het Niet-fysieke te interpreteren.

www.abraham-hicks.com

engelen en gidsen, het is allemaal energie die jij vertaalt in een woord, een gevoel of een beeld