Channelen

Abraham via Esther Hicks
Vertaling Annelie v Eijk

Gast: Over channelen....waarom zijn er zoveel verschillende berichten van channelers?
Die van jullie is bijvoorbeeld alleen maar positief maar er zijn andere channelers die hele negatieve boodschappen geven.

Abraham: Je vraag is perfect nadat we het zojuist over je 'aantrekkingspunt' hebben gehad.

Met andere woorden, Esther is afgestemd op dat wat wij zijn en wij kennen Wel-Zijn. Anderen zitten misschien niet op hetzelfde niveau.

Gast: De channeler persoonlijk of de energie die wordt gechanneld?

Abraham: Je moet begrijpen dat alles VIBRATIE is, en de vibrationele frequenties omvatten alle dimensies.

Wanneer iemand nu geleefd heeft en terugkeert naar het Niet-Fysieke....dat wat terugkeert is alléén het Pure, Positieve Energiedeel van Jou..... al het andere blijft achter in de fysieke sfeer.

Wanneer je nu begint met het vertalen van Vibratie (channelen) dan kan dat soms wat verontrustend zijn. Esther herinnert zich dat ze geen begrip had vanaf waar wij uitzonden: "Wie zijn jullie?" We konden haar dat niet uitleggen. "Waar wonen jullie?" Dat konden we ook niet uitleggen.

Wij zeiden tegen haar: Dat zul je via jouw gevoel wat met ons resoneert moeten beoordelen, en dmv de resultaten van jouw associatie met de Vibratie. Dat is de enige manier!

Wij willen dan ook benadrukken dat iemand, die is afgestemd op Bron-Energie je ALTIJD een boodschap van Wel-Zijn zal geven, want dat is wat Bron-Energie ként, zie je?

En het is alleen in je fysieke vorm dat je jezelf van dat Wel-Zijn afknijpt en vanuit dat perspectief de dingen gaat omschrijven.....dat is niet hetzelfde.

Iedere Gedachte die je denkt is Vibratie. En iedere Gedachte die ooit is gedacht vibreert nog steeds ergens. En dus, afhankelijk van waar jouw frequentie op staat afgestemd, heb jij toegang tot die Stromen van Gedachten.

Soms zal een goedbedoelend persoon, afstemmen op zo'n Gedachtenstroom en ze zullen er zeker van zijn dat het niet van henzelf afkomt want het zijn dingen die ze niet wisten. En het voelt krachtiger, sterker, dynamischer, nadrukkelijker...het stroomt met genoeg energie waardoor ze de kracht voelen van wat ze ontvangen.

Maar de vraag is hier....is het energie wat zich verzameld heeft in de stromen van zorgelijke, menselijke gedachten?

Dat zul je dus zelf moeten beoordelen. En wat wij altijd zeggen is dat je Resonantie met je eigen Bron moet Voelen.

De meest voorkomende opmerkingen die Jerry en Esther gedurende de jaren gekregen hebben van hen die naar Abraham luisteren is: "Het voelt alsof ik dit altijd geweten heb. Het voelt alsof ik thuis gekomen ben bij wie ik werkelijk ben." En het draait natuurlijk altijd om de vibrationele frequentie.

In haar beginjaren ergerde Esther zich hier wel eens aan. "Abraham, waarom kunnen jullie niet allemaal hetzelfde verhaal vertellen?" zei ze dan. "Het zou veel gemakkelijker zijn wanneer iedereen dezelfde uitleg zou geven. Waarom geven jullie niet allemaal dezelfde antwoorden?"

En wij zeiden: Omdat jullie niet allemaal dezelfde vragen stellen, en omdat jullie de antwoorden die wij geven pas ontvangen kunnen wanneer er een bepaald begrip is over Vibratie. Je moet jezelf eerst voorbereiden om de Pure, Positieve Energie die JIJ BENT, te kunnen ontvangen, zie je? Je kunt niet zomaar je zender aanzetten en beginnen met uit te zenden. Daar is oefening voor nodig. Dat is alles.

Esther mediteerde 9 maanden lang en begon ons onderwijl te ontvangen. En wij zeggen niet dat niemand dan anders toegang heeft tot ons. Jullie hebben toegang.

We bedoelen te zeggen dat, wanneer je iets ontvangt wat niet GOED VOELT, wij het niet zijn. Het is dan niet Bron-Energie wat je ontvangt, het is dan geen Wel-Zijn en het is NIET WIE JIJ BENT, het is niet het Hart van dat Wat Jij Bent......het is dan het Bijproduct van de Zorgelijke, Menselijke Gedachten die je opgepikt hebt.

Gast: Het is energie maar geen Bron-Energie.

Abraham: Want alles is energie! We zijn hier nu kieskeurig met woorden want er is wel een bron maar het is geen BRON-ENERGIE.

Met andere woorden.....wij willen je graag uitleggen dat er geen bron is van het kwaad of een bron van duisternis. Je loopt geen kamer binnen om op zoek te gaan naar een duisternis-knopje. Je verwacht geen knop om te draaien waardoor inktzwarte duisternis het Licht verdrijft. Je wéét dat je je kunt verzetten tegen het Licht en BRON-Energie IS dat Licht.

Hetzelfde geldt voor datgene wat de mens 'duivel' noemt. Daarbij heeft hij zichzelf alleen maar afgesloten van het Licht. Vervolgens bevindt hij zich in duisternis en is er zeker van dat hij dat niet zelf gedaan heeft...en dus wijst hij een persoonlijkheid aan die van een bepaalde plek komt als de oorzaak.....maar het is allemaal door toedoen van hetgeen hij oproept wanneer hij de dingen probeert te rechtvaardigen.

En wij weten best dat, wanneer je jezelf in een situatie bevindt waar de dingen niet zo goed voor je uitpakken, je niet van een vrolijke 'geest' horen wilt dat Jij Je Eigen Realiteit Creëert!

Maar dat doe je wel!

Abraham Hicks
Sydney 17-3-2013

www.abraham-hicks.com

Channelen, als het niet Goed Voelt is het niet afkomstig van Bron-Energie