Seth

Jane Roberts

Tussen 1963 en 1984 communiceerde Seth, een hoge intelligentie,
door middel van 't medium Jane Roberts.
Een aantal boeken zijn uitgegeven door Ankh Hermes.


Seth: "Je schept je werkelijkheid in overeenstemming met je overtuigingen en verwachtingen, daarom zou je deze zorgvuldig moeten onderzoeken. Wanneer je bepaalde aspecten van je wereld niet prettig vindt, onderzoek dan je eigen verwachtingen."

*

"Besef dat je stoffelijke ervaring en omgeving de materialisatie is van je overtuigingen. Wanneer je veel overvloed, gezondheid, nuttig werk, rijkdom ziet en een glimlach op de gezichten van degenen die je ontmoet, dan kan je met zekerheid vaststellen dat je overtuigingen heilzaam zijn. Wanneer je een wereld ziet die goed is en dat de mensen van je houden, dan mag je zonder meer aannemen dat je overtuigingen heilzaam zijn! Maar wanneer je een slechte gezondheid hebt, een gebrek aan geldmiddelen, een wereld van zorgen en ellende, dan mag je aannemen dat je overtuigingen gebrekkig zijn en ga ze dan onderzoeken."

*

"Je wereld is een getrouw beeld van je eigen gedachten Wanneer je jezelf positieve suggesties geeft over een bepaalde situatie, dan zend je telepathisch ammunitie voor een positief gebruik. Je moet leren een negatieve gedachte of beeld uit te wissen door deze te verruilen met zijn tegendeel."

*

"Je zou jezelf vaak moeten voorhouden: "Ik wil alleen maar op constructieve suggesties reageren." Dit geeft je positieve ammunitie tegen je eigen negatieve gedachten en die van anderen."

*

"Een negatieve gedachte, indien niet uitgewist, zal bijna altijd een negatieve toestand tot gevolg hebben. Zeg tegen jezelf: "Dat is in het verleden. Nu, in dit moment, dit nieuwe heden, begin ik al te veranderen naar het goede."

*

"Het helpt niet om negatieve gedachten, zoals angst, boosheid of gekwetstheid te onderdrukken. Ze moeten erkend, onder ogen gezien en omgewisseld worden. Erken gekwetstheid wanneer het wordt gevoeld en besef dan dat dit losgelaten kan worden. Eerst dien je dit te erkennen. Vervolgens moet je je verbeelden dat je deze gekwetstheid 'met wortel en tak' verwijdert en het dan verwisselt voor een positief gevoel."

*

"Je moet je beeldplaatjes, die je met je verbeelding schildert, gadeslaan. Je omgeving en je levensomstandigheden zijn op elk moment het directe resultaat van je eigen innerlijke verwachtingen. Wanneer jij je enge omstandigheden verbeeldt, ziekten of een wanhopige eenzaamheid, dan zal dit 'automatisch' gematerialiseerd worden, want deze gedachten zelf brengen de omstandigheden teweeg die ze een werkelijkheid geven in fysieke termen. Wanneer je een goede gezondheid wenst, dan moet je deze even levendig verbeelden als wanneer je in je angst ziekten verbeeldt."

*

"Je schept je eigen moeilijkheden. Dit is waar voor elk individu. De innerlijke psychologische staat is naar buiten gericht en verkrijgt een stoffelijke werkelijkheid - wat ook de psychologische staat mag zijn Je kunt niet aan je eigen standpunten ontsnappen, want zij vormen de aard van wat je ziet. Wanneer er veranderingen moeten plaatsvinden, dienen dit mentale en psychische veranderingen te zijn. Ze zullen in je omgeving gereflecteerd worden. Negatieve, wantrouwende, angstige of kleinerende standpunten naar iemand werkt tegen het zelf in."

*

"Gebruikmakend van je vrije wil, heb je de stoffelijke werkelijkheid heel anders gemaakt dan de bedoeling was. Je was hier om problemen en uitdagingen uit te werken, maar je was altijd in staat je van je eigen innerlijke werkelijkheid bewust te zijn en van je niet-stoffelijk bestaan. Je bent dit contact in belangrijke mate kwijtgeraakt. Je hebt je zo sterk gericht op de stoffelijke werkelijkheid dat het de enige werkelijkheid werd die je kent."

*

Seth: Temidden van alle krankzinnig gedoe maak je TOCH je eigen werkelijkheid. Ik geeft toe dat het te eenvoudig klinkt, maar je zult geen aardschok meemaken, wanneer je dat niet zelf wilt en niemand gaat dood die zelf niet die beslissing heeft genomen. Je maakt je eigen werkelijkheid of je doet het niet. En als je het niet doet, dan zul je overal een slachtoffer zijn en moet het universum een toevallig mechanisme zijn dat zonder doel lijkt te zijn, waardoor het wonderbaarlijke plaatje dat je als je lichaam ziet, toevallig in de schepping kwam en uit de een of andere kosmisch incident zijn wonderbaarlijke complexiteit verkreeg. En dat lichaam was zonder reden zo prachtig gevormd om alleen maar slachtoffer te zijn. Dat is het enige andere alternatief om je eigen werkelijkheid te vormen. Er kan geen ander universum zijn dan deze twee. Je hebt een universum dat MET een reden is gevormd, of een universum ZONDER een reden. En in een doelmatig universum bestaan geen slachtoffers. Alles heeft een reden of niets heeft een reden. Dus, maak je keus!"

*


Geloof dat je het kunt