Een knipoog van de eeuwigheid

Chief Joseph via John Cali

Chief Joseph:
Velen van jullie, geliefden, worden gekweld en gehinderd door je verleden - je verleden gedurende dit leven en die gedurende eerdere levenstijdperken. Je veroorzaakt bij jezelf zo ontzettend veel nodeloze pijn en smart door jezelf altijd maar te richten op de 'slechte' delen van dat verleden.

Natuurlijk bestaat er wat dat betreft niet zo iets als een 'slecht' verleden - of een 'slechte' ervaring. Elke ervaring is waardevol. Of, dat zou het kunnen zijn als je deze 'mijn vol goudklompjes' die elke ervaring voor jou inhoudt, wilt ontginnen.

Als jij zo'n ervaring had, gedurende dit leven of een ander, die je ondergaat als slecht of negatief, dan is het niet noodzakelijk negatief te zijn op dit NU-moment. Jouw NU is alles dat je hebt. Natuurlijk kun je ervoor kiezen om je nu-momenten te focussen op alles wat je maar wilt - positief of negatief, in je verleden, in je heden, of in je dromen voor de toekomst.

Wat je ook doet, wat je ook denkt, je doet het nu - NU is alles wat je hebt.
Je bent, allemaal, godinnen en goden in menselijke vorm. Je bent meer spirituele energie, eeuwig en krachtig, dan je je ooit zou kunnen voorstellen in je wildste dromen. Je bent zo ontzettend veel meer dan je jezelf toestaat te zijn in dit huidige fysieke lichaam dat je bezit voor wat in feite slechts een wenk van de eeuwigheid is.

Ik zou je willen vragen om een kleine oefening te doen.
Ga zitten met pen en papier. Schrijf al jouw wildste fantasieŽn en passies op. Wat zou je in je huidige leven creŽren wanneer je alle macht van het Heel-al daarvoor tot je beschikking had?

Schrijf het allemaal op - je perfecte liefde, je perfecte werk, je perfecte huis - alles wat je hartje begeert. Schrijf het allemaal op - er zijn hier geen beperkingen.
Dit is een heel krachtige oefening. Wanneer je je dromen, je visies, je fantasieŽn opschrijft, heb je ze in fysieke manifestatie gebracht. Het mag dan een 'kinderlijke' manifestatie zijn, maar desalniettemin een manifestatie.

Luister nu goed, want dit is belangrijk: wanneer je deze oefening eenmaal hebt gedaan, gebruik dan elke dag enkele ogenblikken om jouw perfecte leven te visualiseren. Slechts enkele minuten zijn genoeg. Terwijl je dat doet, breng je jezelf naar een hogere vibratie - een vibratie waarop het Universum MOET antwoorden.

Jullie bijbel zegt: 'vraag en het zal je gegeven worden.' Het is waarheid. Vraag om datgene wat je in je wildste dromen zou willen hebben - en het zal je worden gegeven, wanneer je tenminste uit de weg van het Universum blijft. Daarmee bedoel ik dat je je alleen maar dient te richten op dat wat goed voelt - negeer de rest. Of die 'rest' zich nu in jouw heden of in het verleden bevindt.

Als je je slechts richt op datgene wat goed voor je voelt, stijgt je vibratie naar die frequentie waar je ziel in de eeuwigheid existeert. Dat is jouw natuurlijke toestand als menselijke extensie van je zielen-energie.

En wanneer je ten volle geniet in de hoge vibratie van jouw ziel, dan is niets - letterlijk niets - onmogelijk. Dat wat je een wonder noemt, wordt een dagelijkse ervaring in je leven. Je zult een diepe vreugde kennen en een extase die je in dit leven nooit hebt gekend. Je hebt dan de droom vervuld die je op zielenniveau had voordat je opnieuw in fysieke vorm incarneerde.

Jullie zijn scheppers, allemaal. Dat is waarom je hier kwam naar dit levenstijdperk. Je kwam hier om het plezier te ondervinden om te kunnen creŽren in deze zee van onwaarschijnlijke diversiteit die jullie Planeet Aarde noemen.

Als jouw leven niet prettig is - niet ieder deel ervan - dan vervul je jouw zielen intentie niet. Het leven IS fijn! Het leven IS prachtig! Het leven is eeuwig! Je krijgt het nooit allemaal deze keer voor elkaar. Schepping is een eeuwig proces. Er zijn geen deadlines, geen regels. Doe alleen maar wat goed voelt - en HEB PLEZIER!


============================================================
Sinds 1992 communiceert John Cali met een niet-fysieke entiteit genaamd
Joseph. In een van zijn vele fysieke levens, was deze spirit geÔncarneerd
als de legendarische Chief Joseph van de Nez-Perce stam in wat nu de staat
Oregon is in het NW van Amerika. Deze boodschappen zijn een mengsel van
informatie van Joseph, andere spirits in de "Joseph groep" en John zelf.
============================================================

Copyright © 2010 John Cali
www.greatwesternpublishing.org